Choď na obsah Choď na menu
 • Profil školy

Škola je umiestnená v prírodnej lokalite Slovenského Rudohoria. Poskytuje veľa možností na školské a mimoškolské aktivity. Školu navšteujú deti z dediny, ale aj z priľahlých častí obce. Medzi našich žiakov patria i deti a žiaci zo sociálne znevyhodneného prostredia, a tiež so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP), ktorým je poskytovaná individuálna starostlivosť. Sme plno organizovaná škola rodinného typu, ktorého súčasťou je aj jednotriedna materská škola (ďalej len MŠ).
Od roku 2002 naša škola figuruje ako právny subjekt.

Motto ZŠ: Moderná a tvorivá škola, ktorá pripravuje žiakov pre úspešný život
Motto MŠ: Škôlka - studňa nových zážitkov a poznaní, ktoré získajajú v Šašovskej triete.